Cronom

Cronom Strateji

2013 ve 2014 yıllarında ürünlerimizi uluslararası pazara da hitap edebilecek kaliteye getirmek, ortam ve cihaz bağımsız tüm mobil platformalardan da ürünlerin kullanılabilmesi için gerekli geliştirmeleri yapmak için ar-ge çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında ürünlerin geliştirilmesi aşamalarında yapılacak ar-ge çalışmalarının prototiplerini açık kaynak kodlu hale getirerek açık kaynak kodlu topluluklara önderlik edip yaygınlaşmasını sağlayarak sektör deneyimlerini geliştirilen ürünlere transferini sağlanacaktır.