Cronom

Kurumsal Süreç Yönetimi


OttOFlow iş akışı uygulaması, bir organizasyon bünyesinde uygulanan iş süreçlerini hızlı, kolay ve tam entegre bir şekilde elektronik ortama taşıyarak izlenmesine ve yönetilmesine imkan sağlar. Bu sayede iş süreçlerinin uygulanması sırasındaki maliyetler azalır ve servis kalitesi yükselir. OttOFlow iş akışı çözümü, organizasyon bünyesinde kullanılan bütün süreçler hızlı bir şekilde sisteme tanıtılır.

OttoFlow entegre mimarisi ve teknik özellikleri sayesinde kurumlara ölçeklenebilir, yönetilebilir ve esnek bir iş akışı platformu sağlar.