Cronom

Ottobase Kurumsal Yazılım Geliştirme Altyapısı


OttO Base, günümüzde hemen-hemen her türlü yazılım geliştirme ekibin karşılaştığı altyapı problemleri düşünülerek tasarlanmış bir Kurumsal Yazılım Altyapısıdır. Özellikle karmaşık iş uygulamaları geliştirildiğinde ekipler için problem olmaya başlayan standardizasyon, genişleyebilirlik, yönetilebilirlik ve ölçeklenebilirlik problemleri yazılım altyapısı ile birlikte minimuma indirgenir. Bu altyapının üzerinde durduğu en önemli şey uygulama performansı ve hızlı bir şekilde yazılımın geliştirmesidir. Altyapı yapı içerisinde bir çok özel algoritma ve tekniklerle veri erişimi ve network erişimini klasik kullanılan yöntemlere göre daha başarılı bir şekilde gerçekleştirecek mimari yapıya sahiptir.

Platform genişleyebilir altyapısı ile her türlü uygulamaya altyapı olma özelliğini taşır. Yazılım sektöründe framework olarak adlandırılan ve yazılım ekiplerince kullanılan bir çok alt yapının temel sorunu genişleyebilirliktir. Cronom mühendislerinin üst düzey bilgi ve deneyimleri sonucunda tasarlanan bu altyapıda her türlü genişleme rahatlıkla uygulabilmesi düşünülmüştür.

Yazılım mimarisi platformunun sunmuş olduğu özelliklerden biriside Modüler yazılım geliştirme tekniğidir. Modüler yazılım geliştirme tekniği birçok projede başarılı bir şekilde denenmiş ve dünyaca kabul görmüştür. Projelerin teknik anlamda değişikliklere açık olabilmesi ve idare edilebilmesi için modüler geliştirme tekniğinin mutlaka kullanılması gerekmektedir. OttO Base Kurumsal Yazılım Altyapısı modüler geliştirmeyi desteklemektedir. Altyapı içerisinde bulunan bütün parçalar ayrı ayrı farklı projelerde rahatlıkla kullanılabilecektir. Böylece her projede karşılaşılan temel sorunlara aylarca çözüm aramak yerine direkt olarak işe odaklanıp hızlıca üretime geçilebilecektir.

OttO Base sayesinde veri tabanı erişim işlemlerini, transaction yönetimini düşünmek zorunda değilsiniz. Veri yönetiminde veritabanı bağımsız çalışabileceğiniz gibi özellikle entegrasyon noktalarında kullanılan birden fazla veritabanı ile çalışma yapısını destekler.

Yazılım platformu, entity altyapısı ile veri erişimini neredeyse sıfır “sql” kodu ile yapılabilmesini ve veritabanı yönetimini db-code ve code-db olmak üzere çift yönlü yapabilmesini sağlayan bir mimariye sahiptir. Bu sayede ORM modellemesi otomatik yapılarak yazılımcıların veriye daha nesnel bakılması sağlanmaktadır.

UI katmanının sunduğu avantajlar sayesinde hızlı ekran üretme ve aksiyon tanımlama altyapısı sayesinde iş uygulamalarına ait ekranları dinamik üreten OttO Base, “İşine Odaklan” sloganıyla yola çıkan bir ürünüdür.