Business Process Management.

Kurumların içerisinde gerçekleştirilen operaysonel iş süreçleri bir kurumun optimize edilmesi gereken en önemli bacağıdır. Cronom ekibi iş süreçlerinin analiz edilmesi, tasarlanması, elektronik ortama geçirilmesi ve optimize edilmesi konusunda yüksek tecrübe ve deneyime sahiptir. Karlılığınızı ve iş üretme verimliliğinizi artırmak için operasyonel iş süreçlerinizi bize teslim edin, iş süreçlerinizi elektronik ortamdan yürütün. Böylece iş süreçleriniz daha ölçülebilir, raporlanabilir ve izlenebilir olacaktır.

Cronom ekibinin sektörde uygulamış olduğu bir çok BPM çözümü sayesinde kurumlar iş verimliliklerini artırmış ve bir çok açıdan avantaja geçmişlerdir. Cronom geliştirmiş olduğu iş akışı yönetim sistemi sayesinde tamamen kuruma özgü iş sürüçleri çok hızlı ve etkin bir şekilde elektronik oratama geçirilebilmektedir. Cronom'un sunmuş olduğu BPM çözümleri sayesinde kurumların sağladığı temel avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Ölçülebilir iş performans elde etmek
  • Sonuçları raporlanabilir iş prosesleri elde etmek
  • Takip edilebilen ve izlenebilen iş süreçleri elde etmek
  • Optimize edilmiş iş süreçlerine ait verileri saklamak
  • Personel üzerindeki iş yüklerini izlemek
  • İş proseslerin zaman içerisindeki değişiminden sistemin etkilenmemesi
  • Cronom'um deneyimli ekibi BPM çözümlerimizi temel olarak 5 adımda sunar. Bu adımlar aşamalı olarak aşağıdaki gibidir.